Niepubliczna Szkoła Podstawowa
​z Oddziałami Integracyjnymi w Piotrowicach

„Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, ​aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek.”
Albert Einstein

DYREKCJA

Dyrektor szkoły: mgr Iwona Płocka (doradztwo zawodowe, pedagog, wychowawca kl. IV)
wicedyrektor szkoły: mgr Monika Czerniak – Lazarek (wychowawca kl. II, kl. VI, terapeuta)

PRACOWNICY – ROK SZKOLNY 2022/2023

Julita Furmaniak – Edukacja wczesnoszkolna, język angielski, wychowawca kl. I, oligofrenopedagog,
Diana Kosmowska – Matematyka, wychowawca kl. VII, pedagog specjalny,
Wioleta Grzelak – Matematyka, informatyka, wychowawca kl. VIII b,
Agnieszka Kędziora – Język polski,
Dorota Romańska – Język polski, wychowanie do życia w rodzinie,
Anna Giszter – Łodziewska – Język polski, historia,
Marta Mójta – Biologia, fizyka,
Romana Michalska – Język angielski,
Ewa Dziwulska – Język angielski,
Bartosz Kazuś – Język niemiecki,
Dariusz Woźniak – Język niemiecki,
Klaudia Balcerzak – Język hiszpański,
Henryk Szurek – Historia,
Ewa Kistela – Historia,
Michalina Mogiłka – Historia,
Patrycja Ignaszak – Suberska – Przyroda, geografia,
Martyna Łabędzka – Biologia,
Roman Komicz – Muzyka,
Tadeusz Markiewicz – technika,
Monika Mikołajczak – plastyka,
Dawid Górka – Wychowanie fizyczne, informatyka, wychowawca kl. V,
Danuta Baczyńska – Oligofrenopedagog, wychowawca kl. VIII a,
Sylwia Stępień – Logopeda,
Anna Majdecka – Psycholog,
Sylwia Kowalska – Chemia,
Artur Rydzewski – Wiedza o społeczeństwie,
Sylwia Raśniewska – Edukcja dla bezpieczeństwa,
Ksiądz Andrzej Jaczewski – Religia.

Zajęcia dodatkowe:

Roman Kornicz – Zespół muzyczny.