SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Przewodnicząca samorządu:

Iga Ławniczak

Zastępca przewodniczącej samorządu:

Vincent Płocki

Opiekun samorządu:

Dawid Górka